Topp fem över läsvärt på dagensarena.se

1. Förnekelsefalangen

Victor Bernhardtz skriver insiktsfullt om moderaternas tafatta hantering av jobbkrisen, på den ständigt läsvärda sidan Dagens Arena.
 
"Egentligen handlar det om att Borg är rädd för att bli ihågkommen som en finansminister som slösade bort det som sparats (av socialdemokraterna) i ladorna det senaste decenniet."


2. Kan man ha en finansminister som inte är politiker?

Inlägget skrevs av Björn Elmbrant för drygt ett år sedan. I en annan ekonomisk tidsålder. Ämnet är ännu lika aktuellt. Lika intressant.

En av politikens just nu mest intressanta frågor är: Vem är Anders Borg? Vad är hans agenda? Är det verkligen han som har makten bakom Rosenbads väggar, och varför vet vi så lite om honom? Är han politiker eller är han bara ytterligare en högerekonom?

Hjälp mig gärna med svaren...


3. Grattis Venezuela!

Magnus Linton fick en gång i tiden Göran Persson att vilja sluta äta kött. Nu verkar dock Göran ha gjort en kovändning. Aftonbladet skriver: "Den forne statsministern äter numera helst kött, fisk, kyckling och ägg."

Nu skriver Magnus Linton en insiktsfull krönika om utvecklingen i Venezuela. Läs gärna!


4. Vi är inte och kommer aldrig att vara vänster

Maria Wetterstrand resonerar om miljöpartiets förhållande till feminismen och till begreppet vänster.

Miljöpartiet språkrör kanske inte ser sig som vänster, men deras väljare blir allt mer vänster. I varje val sedan 1994 har andelen miljöpartister som definierat sig som vänster ökat med cirka 10 procentenheter. Nittiofyra ansåg 45 procent av miljöpartisterna att de var vänster. 2006 var det uppe i 73 procent.
 
I valet 2006 var det till och med större andel miljöpartister än socialdemokrater som definierade sig som "vänster".

Allt enligt SVT:s vallokalsundersökning.

Ett parti kan i förlängningen inte gå i otakt med sina väljare.


5. Reträtten är inledd

Håkan A Bengtsson skriver: "Föreställningen om ett allmängiltigt utanförskap har därför blivit en politisk belastning för Fredrik Reinfeldt. Inom överskådlig tid är det ett obrukbart ord. "

Intressant resonemang. Det ska bli spännande att se hur Reinfeldt väljer att använda utanförskapsbegrepp och sin demoniserande fuskretorik i en tid då arbetslösheten ökar dramatiskt.

Ska han fortsätta att lägga hela skulden på den som blir arbetslös?

Topp fem över beräknad arbetslöshet 2010

1. 10,5 procent  bedömer Svenskt Näringsliv med att arbetslösheten stiger i sitt scenario Passiv, dvs att politiken fortsätter som hittills. I scenariot Stimulans räknar de med en arbetslöshet på 9 procent.

2. 9,2 procent räknar numera regeringen själva att arbetslösheten ska stiga till.

3.  Något över 8,0 procent är konjunkturinstitutets bedömning att arbetslösheten blir 2010.

4. 8,0 procents arbetslöshet, spår Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

5. 7,9 procent gissar LO-ekonomerna att arbetslösheten stiger till.

Alla är överens.Sverige är på väg in i en jobbkris.

När arbetslösheten senast var upp på åttaprocentsnivåer slog den dåvarande socialdemokratiska regeringen näven i bordet och lovade att halvera arbetslösheten. S-regeringen häcklades av den moderate partiledarpraktiken Lars Tobisson, som sade att det var mer sannolikt att böckling skulle bli världens favoritmat.Men den socialdemokratiska regeringen levererade. Arbetslösheten pressades ner med aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nu har vi en borgerlig regering som står helt passiv. Inga åtgärder presenteras. Och varslen på arbetsmarknaden är högre än på 15 år.

Jag är orolig.


Topp fem ur socialdemokraternas jobbstimulanspaket

1. Investeringar i välfärden i kommunerna.

Speciallärare, socialsekreterare, fritidsledare, fältassistenter, undersköterskor, vaktmästare, lokalvårdare, rektorer, skolsköterskor, kontorschefer. Det är personalen i Sveriges kommuner som bär upp välfärden i vårt land.

En lågkonjunktur kommer att slå hårt mot ekonomin i kommuner och landsting. Det riskerar att leda till nedskärningar i välfärdens kärna. Miljardinvesteringarna i kommunerna är en viktig del av socialdemokraternas jobbstimulanspaket.

2. Utbildning för jobb (10 000 platser).

En tid av lågkonjunktur är bra att använda till att höja utbildningsnivån.

3. Nytt investeringsstöd i hyresrätter.

Det finns en stark och viktig koppling mellan hyresrätter och arbetsmarknad. Med moderaternas hyresrättsfientliga politik blir inte arbetsmarknaden tillräckligt flexibel. Läs gärna mer om boendets betydelse för tillväxten i Hyresgästföreningens rapport Vem bygger för tillväxt?

4. Höjning av barnbidrag och studiemedel samt skattesänkning för pensionärer.

En stärkning för dem som har små marginaler är viktigt av rättviseskäl. Men det är också viktigt för att stimulera ekonomi.

5. En ny riskkapitalfond för innovation, utveckling och entreprenörskap.

Citat från rapporten: " Allt fler tecken tyder på att nyföretagandet minskar i Sverige. Det är allvarligt i en situation där de små och medelstora företagen står för en viktig del av en framtida ekonomiska återhämtning. Bristen på riskkapital, särskilt i de tidiga skedena av nyföretagande, riskerar att bli en flaskhals som bromsar en god utveckling av sysselsättningen. Under de senaste månaderna har företagens möjligheter att få tillgång till kapital allvarligt försämrats. Nu behövs utökade insatser från offentliga aktörer för att komplettera den kapitalförsörjning som marknaden under den rådande finans- och jobbkrisen inte klarar av."

Bra. Småföretagandet är viktigt för ekonomin.

Ännu viktigare är att socialdemokraterna tar initativet om jobbskaparpolitiken. Jag hoppas att regeringen följer efter. Sverige står inför en allvarlig jobbkris. Då duger det inte att regeringen Reinfeldt står som passiv åskådare.

Topp fem för att skapa en lyckligare värld

1. Människor mår bättre och lever längre i ett jämlikt samhälle.

Det visar författaren och journalisten Stefan Klein i sin bok Lyckoformeln: Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. I boken gör Klein en genomgång av den moderna vetenskapens senaste rön angående lycka och välbefinnande.

Sverige och Japan är två helt olika samhällen. Kulturerna skiljer sig starkt åt. Gemensamt för länderna är dock att inkomstklyftorna är relativt små. Och att medellivslängden är hög.

I North Dakota, USA, är medellivslängden 4 år längre än i Louisiana. Skillnaden kan inte förklaras av andelen rökare eller andelen fattiga. Det skiljer sig nästan inget alls när det gäller antalet dödsfall orsakade av cancer eller gentiska skillnader.

Den stora skillnaden är att inkomsskillnaderna är mindre i North Dakota. Jämlikhet är viktigare än absolut välstånd.

2. Människor blir lyckligare av att fatta beslut.

Känslan av att vara utelämnad till  är lika outhärdlig som att oförklarligt bli nekad att komma in på krogen. Det vet alla som suttit fast i ett svettluktande pendeltåg med knastrande högtalare. Utan möjligheter att fly. Utan information om när resan fortsätter. Så nära en mänsklig djurpark det är möjligt att komma.

Citat från Lyckoformeln: "Stutzer och Frey frågade 6 100 schweizare om deras tillfredsställelse med livet och jämförde uppgifterna med deras möjligheter att utöva politiskt inflytande. De visade sig att ju större inflytande de tillfrågade hade, desto nöjdare var de med sina liv."

Det är dags för socialdemokratin att acceptera valfriheten och att förnya demokratidiskussionen.

3. Människor mår bra av att jobba.

Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi bad människor att skriva ned sina känslor på frågeformulär. Han konstaterade att människor i regel förskönar sin fritid. Fabriksarbetare angav dubbelt så ofta under arbetstid att de mådde bra, i jämförelse med kvällar och helger. För tjänstemän och chefer låg siffrorna ännu högre.

Sex timmars arbetsdag är inte lösningen för människors problem. Arbetslöshet är förödande. Bra jobb ger lycka.

4. Människor tycker om att träffa andra och engagera sig i föreningslivet.

Engagera er!

5. Människor blir lyckligare av fysisk aktivitet.

"Forskare i Europa och USA har gjort mer än 80 stora undersökningar på detta tema, praktiskt taget alla kom fram till samma resultat: den som idrottar regelbundet mår bättre, har större självförtroende, är mindre rädd och mer sällan nedstämd. Människan är gjord för att röra på sig."

Kanske är det därför jag ägnar min tid åt innebandyn i Kolpenäs IBF cult. Trots att det är alltför sent för mig att bli en stjärna.

Topp fem över varför jag inte behöver blogga om Obamas fantastiska seger

1. Daniel Mathisen. Han förklarar att " 2008 [är] ett lika formativt år för vår tids progressiva överideologi som 1980 var för den konservativa rörelsen" men stilistisk kompetens och analytisk skärpa.

2. Helle Klein skriver "Morgondimman ligger jämngrå över Mälaren men världen känns klarare i dag". Jag önskar att jag också kunde finna den typen av formuleringar.

3. Johan Sjölander. Vackert skrivet. Det finns ingen känsla så stark som kombinationen av hällande regn, framtidstro och glädje. Och ungdomlighet. Och lite undertryckt oro någonstans i bakgrunden.

4. Maryam Yazdanfar. Med tre rader av text förklarar hon hela världens känsla.

5. Tobias Gerdås. Som skriver om förändring. Och om hur det betyder allt.

RSS 2.0